Waantu

Terme en Voorwaardes

  • 'n Geldige kaartjie sal jou geregtig maak op toegang tot die voorgenoemde geleentheid as 'n besoeker, onderhewig aan hierdie bepalings en voorwaardes.

  • Slegs kaartjiehouers mag die terrein betree.

  • KragDag behou die reg voor om enige persoon toegang tot die terrein te weier of om 'n persoon van die terrein te verwyder, volgens KragDag se absolute eie diskresie, indien dit om watter rede ook al nodig word.

  • KragDag, sy personeel en verwante vennote sal nie aanspreeklik wees vir enige besering/dood of skade van enige aard aan enige persoon of aan enige werklike of persoonlike eiendom hoe ook al veroorsaak nie.Indien die KragDag-organiseerders gedwing word om die ekspo om watter rede ook al uit te stel, sal besoekerskaartjies wat reeds uitgereik is, geldig bly vir 'n nuwe datum van die ekspo.

  • Geen terugbetalings sal gemaak word vir uitgereikte kaartjies nie en dit geld ook in die scenario waar die ekspo uitgestel moet word.

  • Deur die geleentheid by te woon, bevestig elke deelnemer (insluitend kinders) dat hy bewus is daarvan dat foto's en/of verfilming van video's by die ekspo kan plaasvind en dat KragDag geregtig is op beeldmateriaal wat by die geleentheid opgeneem is en waarop enige deelnemer mag verskyn, kan word gratis deur KragDag gebruik in toekomstige bemarkingsmateriaal, insluitend sosiale media-kanale, webwerwe en gedrukte materiaal, sonder enige verdere goedkeuring van 'n deelnemer of sy ouers of voog.
afAfrikaans